NL FR EN

VOORSCHRIFT ZONDER PAPIER:  HOE EN WAAROM

Sinds 15 september 2021 is het niet meer nodig dat een voorschrift op papier getoond wordt aan de apotheker. Elk voorschrift wordt gemaakt als een computerbericht (voor elke doos wordt nu een apart voorschrift en dus ook een apart bericht gemaakt). De arts verzendt dit voorstel naar "nationale computers" via beveiligde software (geëncrypteerd). Een apotheker in België die uw E-ID kan lezen, vindt deze berichten dan terug.

U kan zelf beslissen of u het voorschrift zowel op papier wenst, of enkel elektronisch.  Wanneer beide versies bestaan, staat op het papieren voorschrift bovenaan "elektronisch voorschrift". Wanneer u 1 voorschrift vraagt voor 1 doos, en u ontvangt o.a. het papieren voorschrift, kan u uiteraard maar eenmaal het voorschrift gebruiken (u kan het niet een keer mét en een keer zonder papier inruilen, want de papieren versie en de elektronische versie bevatten dezelfde streepjescode).

Indien er internetproblemen zijn - en ook soms op huisbezoek- , wordt u nog alleen een papieren voorschrift overhandigd. Dit draagt dan niet de titel "elektronisch voorschrift". Daar bestaat geen elektronische versie van, u moet dit papier wel nog meenemen bij de apotheker.

 Wat zijn de verschillende opties?  

  • Je wenst je voorschriften te zien op een papieren document. Als je dat wenst, zal je arts je een papieren 'bewijs van elektronisch voorschrift' blijven meegeven. Sinds 22/10 kunnen wij de voorschriften enkel per 4 dozen op 1 blad afdrukken (elke doos apart kan niet meer). U kan echter zelf beslissen of u 1,2,3, of 4 van de voorgeschreven dozen effectief aankoopt in de apotheek, en kan het papier houden om eventueel een ander deel van het voorschrift te gebruiken.

  • Je kan zonder papier naar de apotheker.  Je kan met één van de beschikbare app's te werken om te zien welke voorschriften voor u bestaan. De meeste app's bieden je verschillende functionaliteiten waarmee je je openstaande voorschriften kan beheren, terwijl ze alle nodige garanties bieden inzake de vertrouwelijkheid van je gegevens.  Een voorbeeld: https://voorschriftopzak.be/#/welcome en www.mijngezondheid.be 

Wanneer je de app opent, krijgt je alle elektronische voorschriften te zien die nog niet zijn afgeleverd. Je apotheker kan onmiddellijk de barcode van het gewenste voorschrift scannen. De geneesmiddelen en de dosering zijn ook op het scherm te zien. Als er zich een technisch probleem zou voordoen, kan je apotheker je wel nog altijd helpen.

  • In geval van nood volstaat je (huidige) identiteitskaart... Je kunt inderdaad ook naar de apotheek gaan zonder - papieren of digitaal - bewijs van elektronisch voorschrift. Je voorschriften staan uiteraard niet op de chip van je identiteitskaart, maar door je eID-kaart te lezen, kan je apotheker ze via het beveiligde platform downloaden. Als hij je identiteitskaart de afgelopen 15 maanden al heeft gelezen, kan hij je voorschriften zelfs terugvinden via je je rijksregisternummer, dat hij in je farmaceutisch dossier bewaart. Wanneer er zich een technisch probleem voordoet, heeft je apotheker echter geen toegang tot je voorschrift en kan hij je geneesmiddelen niet afleveren.

Dit alles kan alleen als je E-ID nog steeds dezelfde is. Ook bij de huisarts werken al deze  werkwijzen alleen als je huidige e-ID ingelezen is ! Wanneer je een nieuwe e-ID kaart hebt: laat deze inlezen aub !

Nog vragen over deze 3 opties? Stel ze gerust aan de huisarts !