NL FR EN

Huisartsen en praktijkverpleegkundigen

Algemene geneeskunde. Voltijdse huisartsen.

General medecine. English spoken. English information : choose EN on top.

Médecine générale. On parle français. Informations en français : choisissez FR en haut à droite

Medicina general. hablamos espanol (Dr.Deprost, Dr.Haegeman)

Medicina generale. noi parliamo italiano (Dr.Venneman).

Praktijk erkend voor universitaire postgraduate opleidingen (Luc Deprost MD PhD) , erkend voor militie en politie, erkend voor dieetbegeleiding PNK (dr.Deprost) . Alle artsen geconventioneerd.

Dr. Luc Deprost

Dr. Luc Deprost

MD PhD  

Brusselsesteenweg 232
9230 Wetteren
Tel: 09/3699898

Dr. Myriam Venneman

Dr. Myriam Venneman

Brusselsesteenweg 232
9230 Wetteren
Tel: 09/3699898

Dr. Tali Rahoens


Dr. Tali Rahoens

Dr. Tali Rahoens was reeds arts in de praktijk van oktober 2019 tot april 2021,en wordt opnieuw onze  vaste voltijdse arts vanaf 24/10/2022.

Dr. Jens Haegeman

Brusselsesteenweg 232
9230 Wetteren
Tel: 09/3699898

Mw.  Jolien De Vriese 

verpleegkundige. Werkt meestal op maandag, dinsdag en donderdag


Dhr. Geoffrey Poelman

 verpleegkundige (vanaf 1/10/22).

Werkt meestal op maandagavond na 15.30; op woensdag en op vrijdag


Praktijkverpleegkundigen

Onze verpleegkundigen hebben een goede kennis van ziekten en medicijnen. Daarnaast beheersen ze de software van de praktijk. Ook ontvangen zij onder toezicht, de patiënten om volgende diensten te verlenen:

• Levering van documenten of kopieën

• Toediening van vaccins en andere injecties

• Bloedstalen afnemen

• Cardiogrammen

• Longtesten (spirometrie)

• Uitleg geven over medicatie (inclusief demonstratie en oefenen van inhalatoren, etc.)

- Herhalingsvoorschriften van medicijnen

• Wondcontrole

• Gehoortesten (audiometrie)

• Vervolggesprekken (dieet, stoppen met roken, alcohol, stress)

• Verwijderen van hechtingen (draden of nietjes) en oordopjes,

• Behandeling van wratten

• Voor de benen: de bloedcirculatie testen (met Doppler-microfoon) of de gevoeligheid van de voeten (met mono-filament). 

• Bewaking van bloeddruk, pols, hartslag en/of zuurstofgehalte in het bloed (vingertest)

• Geheugentests

• Administratie en testen doen voor de goedkeuring van terugbetaling van een geneesmiddel door de mutualiteit

• Aanmaken van een nieuw patiëntendossier of uw vorig dossier opvragen

- Daarnaast neemt de verpleegkundige een deel van de telefoontjes voor haar rekening en maakt afspraken.

Dr. Jens Haegeman

Tijdelijke vervangersMargot Van Geyte, student arts (5de jaar) vervangt de verpleegkundigen 5d/7, zomer 2022


Voor een afspraak met de verpleegkundige hoeft u niet te betalen. Wel moet uw e-ID recentelijk bij het kabinet zijn ingelezen. De verpleegkundige legt besluiten en handelingen steeds voor aan de aanwezige arts.


Klaargelegde of elektronisch gemaakte herhalingsvoorschriften

Vernieuwing van voorschriften kan u niet vragen wanneer u drie maand niet op consultatie bent geweest. Uw gezondheidstoestand kan intussen veranderd zijn, laten we dit samen opnieuw bekijken op raadpleging.

Sinds 2021 kan u vanaf uw 50 jaar in de apotheek griepvaccins ophalen zonder voorschrift (met tussenkomst mutualiteit, aan de beste prijs). Wie jonger is dan 50 heeft wel nog een voorschrift nodig.


Toekomstige stafleden

Dr. Marine Monfret

Op 1/10/22 verwelkomen wij eveneens dr.Marine Monfret in de praktijk.