NL FR EN

Covid 19

Voor ieders veiligheid in onze gebouwen:

In onze wachtzaal wordt de veiligheid verhoogd door mondmaskers en alkohol-gel en verluchting. Wij streven ernaar om minder mensen tegelijk toe te laten. U neemt plaats op 1.5 m van anderen, de vierde persoon wacht eventueel in de gang, meer mensen wachten buiten.

Wanneer u koorts hebt of hoest, moet u dit vooraf melden aan de arts (zeker ook bij aanvraag van huisbezoeken). Door goede hygiëne zijn de artsen zelf niet besmet geraakt en inmiddels gevaccineerd. Door alle maatregelen streng op te volgen voor zichzelf, zullen zij u dus ook niet besmetten bij raadplegingen. 

Er is geen  spreekuur op zaterdagen tijdens de epidemie.

Testen:

Covid testen kunnen gebeuren in de testcentra, in ziekenhuizen (vooral UZ Gent) of in de praktijk van de huisarts. Zie in onderstaande links. Dit zijn zowel klassieke testen (PCR)  als sneltesten. In beide gevallen wordt een staal uit de neus genomen. Uitslag van de klassieke test PCR hebt u gewoonlijk binnen de 8 a 24 uur per SMS. Het komt ook op www.cozo.be, op uw Covid-paspoort en Covid Safe App (wanneer u die zelf opnieuw aanmaakt).  De uitslag van de de sneltest hebt u nog tijdens de raadpleging. Beide testen zijn volledig terugbetaald binnen bepaalde omstandigheden (klachten zoals hoest, langdurig contact met een positief geteste persoon, voor ziekenhuisopnames,...)  en kunnen wij dan rechtstreeks met de mutualiteit afrekenen.

Kan ik een  PCR test of sneltest krijgen bij de huisarts ?

Dit kan, na afspraak op de gewone website www.Dokterskwatrecht.be (bijvoorbeeld bij de verpleegkundige). Dit kan NIET preventief op huisbezoek (tenzij bij zware ziekte). Wij beperken ons NOG NIET tot enkel mensen met symptomen (zoals sommige artsenverenigingen voorstellen): iedereen blijft welkom, ook na hoogrisico contact. Wie zich kan verplaatsen naar een testcentrum of ziekenhuis kan dat in eerste instantie best wel doen.

De PCR test is altijd gratis bij klachten of na hoogrisico contact of voor ziekenhuisbezoeken en NA een reis, maar niet VOOR een reis (voor die situatie: zie verder).

U kan niet meer gratis getest worden om op reis of naar een evenement te gaan. Testen die worden aangevraagd voor een reis of evenement hebben een specifiek internationaal uitzicht. Wanneer u bvb. een niet-betalende test aanvraagt wegens klachten, is die wel gratis, maar voldoet de vorm van de uitslag niet aan de gewenste vorm om te reizen.

Testen : waar ? Hoe een afspraak maken ?

Je kan deze testen laten doen in een testcentrum, in UZ Gent of in onze praktijk Huisartsen Kwatrecht.

Waar zijn de regionale testcentra ?   

Lijst met alle testcentra en hun openingsuren:     doclr - Covid Test   interactieve kaart

In Wetteren is het testcentrum Warandelaan 14, Wetteren. Het is 7d/7 open, minstens 13-17uur, naargelang de noodzaak.

Wil aub via de site Doclr een reservatie maken: link: doclr - Covid Test  of  testcovid.doclr.be .Mensen die niet computervaardig zijn, proberen dit toch bij voorkeur via een familielid of kennis te doen. Als dat echt niet lukt, kunnen zij het centrum telefonisch bereiken via het GSM-nummer 0474/18.98.38 voor het maken van een afspraak. 

Voor elke test is vooraf een code nodig, deze kan aangevraagd worden via www.mijngezondheid.belgie.be. Wanneer u bij de huisarts getest wordt (of door onze verpleegkundige) , hoeft u vooraf GEEN code te hebben: de huisarts of verpleegkundige maakt die zelf tijdens de raadpleging.


Hoe gaat het in UZGent ?

Maak een afspraak op https://www.uzgent.be/covid-19-testcentrum

Begeef u naar ingang 26 D of E

Wanneer u naar de huisarts gaat hoeft u vooraf geen code aan te vragen. De huisarts maakt die zelf.

Ik kreeg van de contact tracer een bericht met code en lijst van testcentra. Kan ik daarmee naar de huisarts?

Inderdaad, de test kan ook bij de huisarts gebeuren (ook al staan er geen huiisartsen in de lijst van plaatsen waar je kan testen). In deze gevallen zijn er geen labo-kosten.


Kunnen we zelf bepalen naar wie de uitslag van een Covid test gaat en met welke datum en uur ?

Nee, er kunnen alleen testen uitgevoerd worden waarbij een arts een "e-form" invult met uw gsm nummer en identiteit. Automatisch komt de uitslag met het exacte moment van afname nadien bij uzelf per sms en in de databanken van de overheid (sciensano) en vandaar in de Covid safe app en dergelijke.  Wanneer u ons een code voorlegt van een contact tracer, wegens hoogrisico contact, gaat de uitslag automatisch ook naar de contacttracers die andere mensen  (of uitbraak in een school ; vereniging, werk,...) opvolgen. Contactpersonen uit uw omgeving krijgen zelf uw naam niet door bij positieve (of negatieve) testen omwille van uw privacy.

Waar u ook gaat. huisarts of test center, de resultaten zijn in beide gevallen ook aanwezig in officiële media (sciensano, covid paspoort). Een labotest kan gewoon niet doorgaan zonder deze structuur (een sneltest valt buiten deze structuur, maar KAN meegedeeld worden door de uitvoerend arts naar Sciensano en uw Covid paspoort. In de context van een epidemie wordt  dit uiteraard wel steeds verwacht).

Vaccinatie:

In 2021 en 2022 worden zoveel mogelijk mensen gevaccineerd tegen Covid19. Wij raden het vaccin sterk aan. Wij nemen het zelf ook, als het kan heel de familie (18+) en hoe sneller, hoe beter. Wij, drie artsen en onze medewerkers, zijn intussen (3x) gevaccineerd.

Het is goed dat vragen gesteld worden over voordelen en nadelen van elk nieuw vaccin. Dat doet men altijd, bij elk nieuw vaccin. Hoe erger de ziekte, hoe meer doden van de ziekte, hoe duidelijker het is dat het vaccin veel meer voordelen heeft dan nadelen. Daarom is er  vaccinatie tegen Covid19 sterk aan te raden. Ook aan kinderen. De vaccinatie van kinderen wordt gedaan vanuit het lokale vaccinatiecentrum, dat ook zegt waarom je het best doet: Vaccinatie van de kinderen van 5 tot/met 11 jaar - Eerstelijnszone 

Op het moment van inenting, geeft men het vaccin dat geleverd wordt, men kan zelf de soort of merknaam niet kiezen. . Wij hebben  heden - zoals alle huisartsen - geen vaccins in huis en op dat vlak is ons niets meer beloofd.

Timing en risicogroepen. Wat weten we over een vierde dosis ?

In 2021-22 kreeg bijna iedereen (van 12 jaar of ouder) 2 of 3 vaccins in de vaccinatiecentra, de oudsten en de mensen met chronische ziekten eerst (bij het vaccin Johnson en Johnson was er maar 1 ipv 2 als basisvaccin). De (4de) herhalingsspuit - wellicht met aangepaste samenstelling-wordt waarschijnlijk geleidelijk ook aan iedereen voorgesteld via dezelfde weg en in dezelfde volgorde eind 2022. 

Groepen met chronische ziekten worden automatisch geselecteerd op basis van medicatiegebruik van het verleden. U moet de huisarts niet contacteren om op een lijst met voorrang voor vaccinatie te komen, dit is automatisch bepaald.U moet wel een actief globaal medisch dossier (GMD) hebben. Dit kan enkel wanneer u de huisarts minstens éénmaal per kalenderjaar bezoekt en op voorwaarde dat uw huidige, geldige identiteitskaart bij ons ingelezen is.

Hoe kan ik een vaccinatiedatum vervroegen of uitstellen ?

Dit kan via de link of telefoonnummer vermeld op de uitnodiging. Als de voorgestelde datum van uw vaccin u niet past wegens ernstige redenen, kan u de afspraak afzeggen en een nieuwe afspraak maken. De  huisarts kan hier niet bij helpen, dat is onmogelijk.

Het digitaal coronacertificaat (covid safe ticket: CST)

Wie een geldig digitaal coronacertificaat heeft, kan de meeste zaken bezoeken en ook vrij in de Europese Unie  reizen, maar moet in sommige zaken en landen bovendien ook een recente test voorleggen. 

Het certificaat toont dat je voldoende antistoffen hebt in één van deze drie gevallen:

  • OF je bent (al een week) volledig gevaccineerd (of deels gevaccineerd, maar de meeste Europese landen aanvaarden dit niet als geldig certificaat)
  • OF je kan een negatieve PCR-test voorleggen
  • OF je bent recent genezen van corona (min. 10 dagen sinds positieve test)

Je kan je eigen certificaat zien en downloaden via:

Bij het reizen is het verstandig dit certificaat (of de engelstalige mail met de recente uitslag) ook te downloaden en uit te printen zodat je het ook op papier bij hebt.

Het kan per post worden opgestuurd (aanvraag via 078 78 78 50, op weekdagen tussen 9u en 19u). Reken daarvoor wel een weekje tijd. De huisarts of het lokale triage of vaccinatiecenter kan je hier niet bij helpen!

Het certificaat is geldig vanaf 1 juli. Let wel op! In sommige landen is dit certificaat voldoende, andere leggen nog bijkomende eisen op. Denk hierbij niet alleen aan je uiteindelijke reisbestemming, maar ook aan landen waar je doorheen reist om die bestemming te bereiken. 

Meer informatie? www.vlaanderen.be/covid-certificaat 

Test VOOR een reis of evenement 

Wie  naar het buitenland gaat, informeert zich best goed over de voorwaarden. Moet je gevaccineerd zijn, of getest, of beide? Wat je nodig hebt, is steeds afhankelijk van je bestemming. Je start best tijdig met de nodige informatie op te zoeken, het kan gauw veranderen en men stelt dat de reiziger verantwoordelijk is om de toestand van het ogenblik op zijn reisbestemming te kennen, niet  de huisarts of het vaccinatiecentrum. Zij geven de gevraagde testen en vaccins. Je vindt hier een overzicht van maatregelen per land: https://reopen.europa.eu/nl 

Voor reizigers of bezoekers van een evenement is een test niet gratis (ong. 50 euro labokost). Deze labokost is overal gelijk (sommige ziekenhuizen weigeren deze testen te doen en sommige rekenen er een raadplegingskost bovenop). Het moment van afname van een PCR wordt elektronisch verstuurd en kan niet gewijzigd worden.

Vliegtuigreizigers moeten er op letten dat hun afspraak valt op maximaal 48 of 72 uur voor hun landing, naargelang het land.

In een aantal landen en evenementen acht men een sneltest voldoende (ong. 10 euro): afgenomen door arts, apotheker of luchthaven. Deze moeten dit wel invoeren in Sciensano. Ook wij doen de sneltest. Informeer u bij de website van uw bestemming.

Je moet meestal uitgaan van twee vereisten: het digitaal coronacertificaat (CST) en -voor veel landen-  je laten testen.

Testen bij terugkeer na een reis

Afhankelijk van de kleurcode van de reisbestemming zijn er drie mogelijkheden. Lees deze zeker goed na, terugkeer uit een rode zone betekent immers niet dat je sowieso in quarantaine moet. U moet een PLF invullen (zie oa www.mijngezondheid.be en u zal automatisch vernemen of quarantaine of testen nodig zijn. De test kan ook bij de huisarts gebeuren (ook al staan er geen huisartsen in de lijst van plaatsen waar je kan testen). In deze gevallen zijn er geen labo-kosten, waar u ook gaat. Het labo zendt de resultaten ook onmiddellijk naar de officiële media (Sciensano, covid paspoort).

Gevaccineerden kunnen na een test met goede uitslag vaak uit quarantaine gaan, zelfs komend uit een rode zone.

Hier kan je de juiste informatie vinden: https://www.eerstelijnszone.be/terugkerende-reizigers