NL FR EN

Aanpassingen in de praktijk Kwatrecht:

In onze wachtzaal wordt de veiligheid verhoogd door mondmaskers en alkohol-gel en verluchting. Wij streven ernaar om minder mensen tegelijk toe te laten. U neemt plaats op 1.5 m van anderen, de vierde persoon wacht eventueel in de gang, meer mensen wachten buiten.

Wanneer u koorts hebt of hoest, moet u dit vooraf melden aan de arts (zeker ook bij aanvraag van huisbezoeken). Door goede hygiëne zijn de artsen zelf niet besmet geraakt en inmiddels gevaccineerd. Door alle maatregelen streng op te volgen voor zichzelf, zullen zij u dus ook niet besmetten bij raadplegingen. 

Er is geen  spreekuur op zaterdagen tijdens de epidemie.

Vertegenwoordigers worden niet gezien tot (minstens) 1/2/2021. 

Testen:

Covid testen kunnen gebeuren in de praktijk of in de triagecentra. Zie in onderstaande links. Dit zijn zowel klassieke testen als sneltesten. In beide gevallen wordt een staal uit de neus genomen. Uitslag van de klassieke test hebt u gewoonlijk binnen de 12 a 24 uur per SMS. uitslag van de de sneltest hebt u nog tijdens de raadpleging. Beide testen zijn volledig terugbetaald binnen bepaalde omstandigheden (klachten zoals hoest, langdurig contact met een positief geteste persoon, voor ziekenhuisopnames,...)  en kunnen wij dan rechtstreeks met de mutualiteit afrekenen.


Vaccinatie:

In 2021 worden zoveel mogelijk mensen gevaccineerd tegen Covid19. Wij raden het vaccin sterk aan. Wij nemen het zelf ook, als het kan heel de familie (18+) en hoe sneller, hoe beter. Wij, drie artsen,  zijn intussen gevaccineerd.

Het is goed dat vragen gesteld worden over voordelen en nadelen van elk nieuw vaccin. Dat doet men altijd, bij elk nieuw vaccin. Hoe erger de ziekte, hoe meer doden van de ziekte, hoe duidelijker het is dat het vaccin veel meer voordelen heeft dan nadelen. Daarom is er  vaccinatie tegen Covid19 sterk aan te raden.

U wordt in elk geval door de overheid per brief uitgenodigd naar een vaccinatiecentrum (sportcentrum Warande in Wetteren) .

Op het moment van inenting, geeft men het vaccin dat geleverd wordt, men kan zelf de soort of merknaam niet kiezen. Wanneer en hoe wij u (bijvoorbeeld bij moeite om u te verplaatsen) als huisarts zelf kunnen vaccineren is nog niet bekend. Wij vermoeden dat dit voor hoogbejaarden en bedlegerige zieken wel zal kunnen, maar later dan wanneer u naar een vaccinatiecentrum gaat. Wij hebben tot heden - zoals alle huisartsen- echter nog geen enkele dosis van dit vaccin in huis en op dat vlak is ons ook nog niets beloofd.

Wanneer krijgt men het vaccin ?

Tussen 1 maart en 1 augustus kotm wellict iedereen aan de beurt in de vaccinatiecentra, de oudsten en de mensen met chrnosiche ziekten eerst. De overheid verzendt de uitnodigingen daarvoor wellicht pas begin maart.

Groepen met chronische ziekten worden automatisch geselecteerd op basis van medicatiegebruik van het verleden. U moet de huisarts niet contacteren om op een lijst met voorrang voor vaccinatie te komen, dit is automatisch bepaald.U moet wel een actief globaal medisch dossier (GMD) hebben. Dit kan enkel wanneer u de huisarts minstens éénmaal per kalenderjaar bezoekt en op voorwaarde dat uw huidige, geldige identiteitskaart bij ons ingelezen is.

De rest van de bevolking komt dan vanaf juni aan de beurt. Als huisarts kunnen wij daar niks aan veranderen.