NL FR EN

CORONA virusinfecties

De besmetting met Corona virus-varianten, eind 2019 ontstaan in China, leidt tot ziektebeelden die lijken op griep met hoge koorts. Een hoog % van de zieken (20%) krijgt longontsteking , een nog kleiner deel (2%) overlijdt. Dit maakt deze ziekte wel gevaarlijk, maar het aantal gevallen dat in België zal verschijnen is in februari 2020 nog niet in te schatten. Zoals veel andere virussen die uit Azië komen, kan het bij kleine aantallen blijven.

Men kan maar besmet zijn wanneer men rechtstreeks contact heeft met iemand met een bewezen Corona infectie.Elk geval van de ziekte wordt door alle artsen verplicht gemeld aan de gezondheidsinspectie. Deze diensten beslissen dan op welke manier de zieke wordt behandeld en geïsoleerd. Indien dit praktisch mogelijk blijft zal elke zieke enkele weken geïsoleerd worden.

In onze praktijk zijn nog geen gevallen gemeld. Als de aantallen besmette mensen oplopen in de maatschappij, verhogen wij de veiligheid in de wachtzaal door mondmaskers te verstrekken (1 per bezoekende persoon) en alcohol-ontsmetting via pompjes aan de muur. Als dit in ons land gebeurt moet u vooral veelvuldig uw handen ontsmetten na aanraking van andere mensen en van gemeenschappelijk materiaal zoals deurklinken. Zoals steeds is "handen geven" eigenlijk af te raden om geen infecties door te geven. Zolang er geen tienduizenden besmettingen zijn in België, heeft het geen zin om (de tienduizenden)  artsenpraktijken en ziekenhuizen te vermijden. Wil ermee rekening houden dat om deze reden ook niet iedereen voor al zijn gewone vragen een huisbezoek kan bestellen. Dat is onuitvoerbaar en ook niet veiliger, omdat het gezondheidspersoneel dan potentieel (op al die plaatsen)  minder beschermd is, en hun volgende patiënten dus ook. Huisbezoeken zijn zoals steeds vooral bedoeld voor bedlegerige zieken of hoogbejaarden. Maar... wie koorts heeft en  rechtstreeks en zeker in contact geweest is met een Corona-zieke, moet een huisbezoek aanvragen en komt niet naar de wachtzaal.

Alle diensten beklemtonen dat een goede handhygiëne deze epidemie goed kan helpen bestrijden.