NL FR EN

CORONA virusinfecties

De besmetting met Corona virus kan leiden tot ziektebeelden die lijken op griep met hoge koorts. Een hoog % van de zieken krijgt longontsteking , een nog kleiner deel (2%) overlijdt. Dit maakt deze ziekte gevaarlijk. Men kan maar besmet zijn wanneer men rechtstreeks contact heeft met iemand met een  Corona infectie. Wie besmet raakt, krijgt de klachten na 2 a 14 dagen, maar kan zelf ook GEEN klachten hebben. Artsen moeten elk geval van de ziekte melden aan de gezondheidsinspectie. Pas bij ergere klachten zoals een beginnende longontsteking, of niet alleen KUNNEN leven bij ziekte, gaat men naar het ziekenhuis. De aandacht zal dus altijd vooral gaan naar de klachten en gevaren zelf: mensen met een longontsteking en ademnood opnemen in een ziekenhuis (zoals bij andere virussen en bacteriën). 

Mensen met een bewezen Corona-infectie moeten thuis in isolatie blijven (vaak ook hun huisgenoten). Ook contactpersonen van een bewezen geval van Corona moeten zichzelf veertien dagen thuis isoleren. Contact-onderzoekers bellen wie contact had met een besmet iemand (vertrekken van positieve testen). In dat geval moet u 14 dagen thuis in isolatie gaan. Een besmetting met Coronavirus kan bij sommige mensen ook verlopen zonder klachten en ook die mensen kunnen besmettelijk zijn. Zoals steeds is "handen geven" eigenlijk af te raden om geen infecties door te geven. Handen vaak wassen en afstand houden tussen mensen (1.5m) en alle ruimten goed verluchten is ook belangrijk. Preventief - zolang men gezond is - moet men ook veel bewegen, sporten, buiten komen.

Met welke klachten kan ik nog naar de huisarts? 

Ons werk gaat gewoon door. U blijft welkom. In de wachtzaal kan u 1.5 m afstand houden. U kan met een masker komen of één vragen. U kan handgel gebruiken . U kan ook na afspraak komen en vanzelf (bijna) niet in de wachtzaal plaatsnemen.  Wij letten er op dat er weinig mensen samenkomen. Ook de gewone spreekuren zonder afspraak zijn nog open tot wanneer maximum 4 mensen in de wachtzaal zitten voor 2 artsen samen (momenteel geen probleem omdat weinig mensen komen zonder afspraak). Als dat de komende weken weer drukker zou worden, is het mogelijk  dat vrije spreekuren veranderd worden in afspraakspreekuren. Het is belangrijk dat u tijdig onderzocht wordt als u ongewone klachten hebt.  Wil ermee rekening houden dat niet iedereen voor al zijn gewone vragen een huisbezoek kan aanvragen. Dat is onuitvoerbaar en ook niet veiliger, omdat het gezondheidspersoneel dan potentieel (op al die plaatsen)  minder beschermd is, en hun volgende patiënten dus ook. Huisbezoeken zijn zoals steeds vooral bedoeld voor bedlegerige zieken of hoogbejaarden.

Kan iemand die denkt Coronavirus te hebben in de wachtzaal gaan zitten ? En...getest worden ?

In de wachtzaal staan instructies hoe u afstand kan houden. In de vrije spreekuren mogen maximaal 3 wachtenden (of koppels) plaatsnemen, op 1.5m van elkaar. een eventuele 4de wacht in de gang of buiten. Wie koorts heeft of hoest, komt niet naar de wachtzaal. U kan telefonisch overleggen met de huisarts. Men gaat ervan uit dat bij lichtere griepklachten, men goed kan behandelen zonder te weten of het Corona is of een ander virus. Paracetamol (Dafalgan bijvoorbeeld) , rust en hygiëne zijn het belangrijkste. Bij mensen die koorts hebben of hoesten, wordt best een huisbezoek gevraagd. U kan bij de huisarts ook bloedtesten laten doen om te zien of u Corona hebt doorgemaakt (eventueel met weinig of geen klachten). Deze test is niet zinvol voor iedereen, omdat hij weinig leert voor de toekomst; men moet hoe dan ook afstand blijven houden van elkaar. De test is niet terugbetaald.

Waar kunnen mensen die hoesten of koorts hebben nu wel nog naartoe ?

Als u hoest of koorts heeft, kan u best een huisbezoek vragen. Tijdelijk was er een triagecentrum in de streek (Laarne) maar die werking is gestopt. Wanneer u koorts hebt of hoest, moet u dit uitdrukkelijk vooraf zeggen aan de arts die op huisbezoek komt.  Op weekdagen (overdag) is dat uw gewone huisarts. De wachtarts bereikt u via het nationaal nr. 1733 (dat doorverbindt naar lokale wachtdokter, dit is en blijft zo in de toekomst.                Wil dus bij koorts of hoest niet naar onze wachtzaal komen. Besmette mensen en anderen moeten nu strikt gescheiden blijven, in ieders belang. Wij kunnen de raadplegingen gewoon verder zetten, voor niet-besmette mensen, als iedereen zich aan deze regels houdt.                                     

Kunnen we  voorschriften en attesten krijgen zonder een dokter te zien ?

Vanaf 1 juni is de normale werking op dat vlak weer van toepassing. U komt best langs.

 Wat kan ik zelf doen bij hoest en ziektegevoel ? Wat als het erger wordt ?

behandelt uzelf als bij een verkoudheid (paracetamol= Dafalgan, neusspray, eventueel hoestsiroop).                Als hoest en ziektegevoel erger worden (u bent extreem kortademig na uitspreken van een lange zin of na 10 stappen) kan u naar het ziekenhuis gaan via de spoed (Wetteren heeft dit niet meer). In dit laatste geval gaat u best meteen naar de spoed, na telefonisch contact met de huisarts of met de spoed zelf. .                                         

Zijn wachtzalen, kabinetten, artsen en andere gezondheidswerkers nu meer besmettelijk ?

Artsen en andere gezondheidswerkers dragen de nodige voorzorgen zoals maskers en schorten. ( In mei luidt de richtlijn dat handschoenen niet nodig zijn, wel veelvuldige handontsmetting). Er is ook plexiglas scherm geplaatst op het bureau van de artsen. Zoals iedereen mogen artsen en gezondheidswerkers niet werken als zij besmet zouden zijn. In het belang van alle mensen die wij zien, volgen wij onze eigen gezondheid bijzonder goed op. Wanneer wij werken, zijn wij niet besmet.                                                                                                                        Men moet geen overmatige schrik hebben van de wachtzaal van een huisarts. 90 000 besmettingen in België, naast 18 000 huisartsen, betekent gemiddeld 5 Covid patiënten per huisarts. Quasi altijd zijn die niet in de praktijk ontdekt, maar in een ziekenhuis of op huisbezoek. Het Coronavirus komt dus quasi nooit binnen in de praktijk.. Het is goed dat u in principe steeds 1.5 m afstand houdt van alle anderen, zolang de epidemie duurt.      Bij de dokter is het niet gevaarlijker dan elders, wel in tegendeel: men werkt er heel veilig en met grondige kennis van het probleem.

Bezoekt u oudere patiënten nog op afgesproken data (bv als dit gebruikelijk is elke 2,3 of 4 weken), als ze geen klachten hebben ?

Oudere mensen (75 plus) worden vanaf eind mei opnieuw bezocht door hun huisarts op hun regelmatige bezoekdag, behalve in de woonzorgcentra. Daar gaan alle huisartsen alleen wanneer zij worden gecontacteerd door de verpleging , wegens nieuwe klachten. 

Kan de huisarts mij een vaccin of een medicament voorschrijven ?

Voor een vaccin tegen Corona is het te vroeg. Misschien komt dit er eind 2020. De lopende onderzoekken zullen ervoor zorgen dat dit een vaccin wordt met weinig bijwerkingen. Mogelijks zal het bestaan uit 2 spuitjes met 4 a 8 weken tussen.                                                                                                                                 Griepvaccinatie wordt dit jaar nog belangrijker geacht dan anders, zodat men niet tegelijk Corona en de griep kan oplopen, watwellicht zou leiden tot zwaardere vormen van beide ziekten.                                                                     Op 2 mei werd bekend dat een vaccinatie tegen Mazelen-Bof-Rodehond (MBR of BMR genoemd, merknaam o.a. Priorix) mogelijks gedeeltelijke bescherming kan bieden. In de apotheek kost het 22.30 euro (75% terugbetaald , dus ongeveer 5.5 euro voor de koper). Er is nog niet formeel beslist dat dit een aanbeveling wordt voor iedereen.                                                                                                                                         Geneesmiddelen die enig effect hebben op Corona zijn enkel beschikbaar in ziekenhuizen, niet preventief maar voor mensen met de gevorderde ziekte. Ze zijn dus niet beschikbaar in de apotheek.

Sinds mei 2020 lijken de ziekenhuizen wat minder vol te liggen met Corona-patiënten. Maar een tweede piek van de ziekte is niet uitgesloten. Dan is het mogelijk dat huisartsen opgevorderd worden om in speciale corona-eenheden te werken. Indien men ons zou opleggen gewone spreekuren te stoppen, leest u het op deze website (zeker na inloggen).  Gewone zaterdagspreekuren in onze praktijk zijn in de epidemie niet mogelijk. 

Nog andere vragen ? Zie https://www.info-coronavirus.be/nl/